BẢNG GIÁ VCB HYUNDAI ( áp dụng từ 01/07/2011)

Kính gửi quý khách hàng!

LAH gửi quý khách hàng BẢNG GIÁ VCB HYUNDAI ( áp dụng từ 01/07/2011). Bất cứ thắc mắc naò của quý khách về sản phẩm, xin vui lòng gọi:

P Chăm sóc khách hàng:

ĐT: 043 722 7992/ 09777 30 666
BẢNG GIÁ VCB HYUNDAI ( áp dụng từ 01/07/2011)

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
Máy phát điện, máy phát điện dân dụng, máy phát điện công nghiệp

                                                                    BNG GIÁ VCB HYUNDAI ( áp dng t 01/07/2011)
1) HVG Series    

Fixed Type

 

Draw-out E type

 

Draw-out F type

 

Draw-out G type

 

Draw-out G type with Earthing Switch

 
     

Type No

Price

Type No

Price

Type No

Price

Type No

Price

Type No

Price

7.2KV 400A 8KA HVG1099-XA

$2,349.27

HVG1099-ES

$2,783.97

HVG1099-FS

$2,869.02

       
7.2KV 630A 12.5KA HVG1011-XA

$2,523.15

HVG1011-ES

$2,957.85

HVG1011-FS

$3,044.79

       
7.2KV 630A 20KA HVG1131-XA

$3,479.49

HVG1131-ES

$3,914.19

HVG1131-FS

$4,003.02

       
7.2KV 1250A 20KA HVG1132-XA

$3,606.12

HVG1132-ES

$4,040.82

HVG1132-FS

$4,127.76

       
7.2KV 630A 25KA HVG1141-XA

$4,335.66

HVG1141-ES

$4,770.36

HVG1141-FS

$4,859.19

       
7.2KV 1250A 25KA HVG1142-XA

$4,456.62

HVG1142-ES

$4,891.32

HVG1142-FS

$4,978.26

       
2) HVF Series     Fixed Type   Draw-out E type   Draw-out F type   Draw-out G type   Draw-out GE type  
     

Type No

Price

Type No

Price

Type No

Price

Type No

Price

Type No

Price

7.2KV 25KA 630A HVF1141-XA

$5,893.02

HVF1141-ES

$7,582.68

HVF1141-FS

$8,990.73

HVF1141-GS

$9,986.76

HVF1141-GE

$11,485.53

1250A HVF1142-XA

$6,174.63

HVF1142-ES

$7,992.81

HVF1142-FS

$9,860.13

HVF1142-GS

$10,134.18

HVF1142-GE

$11,653.74

31.5KA 1250A HVF1152-XA

$6,739.74

HVF1152-ES

$9,710.82

HVF1152-FS

$10,158.75

HVF1152-GS

$12,275.55

HVF1152-GE

$14,116.41

2000A HVF1154-XA

$7,233.03

HVF1154-ES

$9,994.32

HVF1154-FS

$12,147.03

HVF1154-GS

$14,016.24

HVF1154-GE

$16,117.92

40KA 1250A HVF1162-XA

$6,881.49

HVF1162-ES

$9,879.03

HVF1162-FS

$9,092.79

HVF1162-GS

$12,466.44

HVF1162-GE

$14,335.65

2000A HVF1164-XA

$7,304.85

HVF1164-ES

$12,277.44

HVF1164-FS

$11,997.72

HVF1164-GS

$14,093.73

HVF1164-GE

$16,206.75

2500A HVF1166-XA

$11,154.78

HVF1166-ES

$14,666.40

HVF1166-FS

$17,542.98

HVF1166-GS

$20,179.53

HVF1166-GE

$23,205.42

3150A HVF1167-XA

$11,154.78

HVF1167-ES

$14,919.66

HVF1167-FS

$15,726.69

HVF1167-GS

$20,209.77

HVF1167-GE

$23,241.33

50KA 1250A HVF1172-XA

$9,988.65

        HVF1172-GS

$23,475.69

HVF1172-GE

$26,996.76

3150A HVF1177-XA

$10,929.87

        HVF1177-GS

$25,686.99

HVF1177-GE

$29,540.70

4000A HVF1178-XA

$12,405.96

        HVF1178-GS

$29,903.58

HVF1178-GE

$34,388.55

12KV 25KA 630A HVF2141-XA

$6,597.99

HVF2141-ES

$8,293.32

HVF2141-FS

$9,317.70

HVF2141-GS

$11,729.34

HVF2141-GE

$13,488.93

1250A HVF2142-XA

$6,722.73

HVF2142-ES

$7,813.26

HVF2142-FS

$9,937.62

HVF2142-GS

$11,907.00

HVF2142-GE

$13,691.16

31.5KA 1250A HVF2152-XA

$6,809.67

HVF2152-ES

$10,616.13

HVF2152-FS

$10,447.92

HVF2152-GS

$12,980.52

HVF2152-GE

$14,927.22

2000A HVF2154-XA

$7,038.36

HVF2154-ES

$10,924.20

HVF2154-FS

$12,262.32

HVF2154-GS

$15,373.26

HVF2154-GE

$17,679.06

40KA 1250A HVF2162-XA

$7,038.36

HVF2162-ES

$10,799.46

HVF2162-FS

$10,795.68

HVF2162-GS

$13,543.74

HVF2162-GE

$15,577.38

2000A HVF2164-XA

$7,631.82

HVF2164-ES

$13,420.89

HVF2164-FS

$12,496.68

HVF2164-GS

$15,403.50

HVF2164-GE

$17,713.08

2500A HVF2166-XA

$11,653.74

HVF2166-ES

$16,029.09

HVF2166-FS

$14,844.06

HVF2166-GS

$24,373.44

HVF2166-GE

$28,030.59

3150A HVF2167-XA

$11,871.09

HVF2167-ES

$16,650.90

HVF2167-FS

$15,550.92

HVF2167-GS

$24,923.43

HVF2167-GE

$28,661.85

50KA 1250A HVF2172-XA

$10,406.34

        HVF2172-GS

$24,456.60

HVF2172-GE

$28,125.09

3150A HVF2177-XA

$11,387.25

        HVF2177-GS

$26,760.51

HVF2177-GE

$30,774.87

4000A HVF2178-XA

$12,923.82

        HVF2178-GS

$30,404.43

HVF2178-GE

$34,965.00

17.5KV 25KA 630A HVF3141-XA

$6,734.07

HVF3141-ES

$8,410.50

HVF3141-FS

$9,563.40

HVF3141-GS

$11,891.88

HVF3141-GE

$13,676.04

1250A HVF3142-XA

$6,826.68

HVF3142-ES

$7,920.99

HVF3142-FS

$10,198.44

HVF3142-GS

$12,073.32

HVF3142-GE

$13,883.94

31.5KA 1250A HVF3152-XA

$7,015.68

HVF3152-ES

$10,601.01

HVF3152-FS

$11,092.41

HVF3152-GS

$13,434.12

HVF3152-GE

$15,448.86

2000A HVF3154-XA

$7,147.98

HVF3154-ES

$11,069.73

HVF3154-FS

$11,648.07

HVF3154-GS

$15,624.63

HVF3154-GE

$17,970.12

40KA 1250A HVF3162-XA

$7,486.29

HVF3162-ES

$10,950.66

HVF3162-FS

$10,875.06

HVF3162-GS

$13,902.84

HVF3162-GE

$15,987.51

2000A HVF3164-XA

$7,597.80

HVF3164-ES

$13,608.00

HVF3164-FS

$12,587.40

HVF3164-GS

$15,749.37

HVF3164-GE

$18,111.87

2500A HVF3166-XA

$11,816.28

HVF3166-ES

$16,252.11

HVF3166-FS

$15,051.96

HVF3166-GS

$23,095.80

HVF3166-GE

$26,560.17

3150A HVF3167-XA

$11,789.82

HVF3167-ES

$16,537.50

HVF3167-FS

$15,401.61

HVF3167-GS

$23,267.79

HVF3167-GE

$26,756.73

24/25.8KV 12.5KA 630A HVF6111-XA

$5,972.40

HVF6111-ES

$9,697.59

HVF6111-FS

$10,391.22

HVF6111-GS

$13,269.69

HVF6111-GE

$15,257.97

1250A HVF6112-XA

$7,448.49

HVF6112-ES

$9,933.84

HVF6112-FS

$10,771.11

HVF6112-GS

$14,067.27

HVF6112-GE

$16,176.51

25KA 630A HVF6141-XA

$5,966.73

HVF6141-ES

$9,816.66

HVF6141-FS

$10,691.73

HVF6141-GS

$14,350.77

HVF6141-GE

$16,503.48

1250A HVF6142-XA

$6,943.86

HVF6142-ES

$10,154.97

HVF6142-FS

$10,829.70

HVF6142-GS

$14,638.05

HVF6142-GE

$16,832.34

2000A HVF6144-XA

$7,611.03

HVF6144-ES

$12,027.96

HVF6144-FS

$12,228.30

HVF6144-GS

$15,114.33

HVF6144-GE

$17,382.33

31.5KA 1250A             HVF6052-GS

$14,707.98

HVF6052-GE

$16,913.61

2000A             HVF6054-GS

$16,042.32

HVF6054-GE

$18,450.18

36KV 25KA 1250A HVF7142-XA

$10,198.44

        HVF7142-GS

$20,918.52

HVF7142-GE

$24,057.81

2000A HVF7144-XA

$10,338.30

        HVF7144-GS

$22,370.04

HVF7144-GE

$25,726.68

31.5KA 1250A HVF7052-XA

$12,167.82

        HVF7052-GS

$25,709.67

HVF7052-GE

$29,565.27

2000A HVF7054-XA

$13,611.78

        HVF7054-GS

$29,905.47

HVF7054-GE

$34,390.44

3150A HVF7057-XA

$13,814.01

        HVF7057-GS

$38,881.08

HVF7057-GE

$44,713.62

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s